AĞAÇLANDIRMA ve ÇEVRE DÜZENLEME MÜDÜRLÜĞÜ


ODTÜ Ormanı Bakım Çalışmaları

6831 sayılı T.C. Orman Kanununa göre işletilmekte olan ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine ait ormanlar statüsünde yer alan ODTÜ Ormanının silvikültürel bakım  çalışmalarında, Orman Genel Müdürlüğü’nün ülkemiz ormanları için hazırladığı “Ormanlarımızda Uygulanacak Silvikültürel Esas ve İlkelere yönelik 291 sayılı Tebliği” doğrultusunda bakım tedbirleri uygulanmaktadır.