AĞAÇLANDIRMA ve ÇEVRE DÜZENLEME MÜDÜRLÜĞÜ


ODTÜ Yerleşkesinde Dikilmesine İzin Verilmeyen Ağaçlar

Yerleşkemiz bina yakın çevrelerinde dikilmiş olan kavak ve söğüt ağaçları; telefon, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı sistemlerine onarılamayacak kadar büyük zararlar vermekte, yüzeysel kök oluşumu ile çim alanların kullanılamaz hale gelmesine neden olmakta, şiddetli rüzgârlarda kırılan dalları ile yaya ve araçlara zarar vermekte ve en önemlisi ekonomik ömürlerini doldurdukları için kuruyarak devrilme riski yaratmakta, can ve mal emniyeti açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Kavak ağaçlarının yaydığı polenler, yoğun olarak bir alanda biriktiklerinde aniden alev alabilmekte, yangınlara sebep olmaktadırlar.

 

Bu tür zararların yanı sıra polenlerinin insan sağlığına olan olumsuz etkileri nedeniyle Kavak ve Söğüt ağaçlarının kesilmesi hakkında Ankara Valiliğinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına göndermiş olduğu 4 Haziran 2002 tarih, 2002/5 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararında “ …kavak ağaçlarında kaynaklanan polenlerin, astım krizi, saman nezlesi, ürtiker gibi alerjik reaksiyonlara oluşturması nedeni ile il sınırları içerisinde kavak ağacı yetiştirilmemesi, yaşlı kavak ağaçlarının kesilerek yerlerine toprak ve iklim koşullarına uygun, Akasya, Huş, Dişbudak, Glediçya ve Badem türü ağaçların dikilmesine…” denilmektedir.

 

Bu bağlamda Yerleşke bina yakın çevrelerinde ekonomik ömürlerini tamamlamış kavak ve söğüt ağaçları, ilgili kurumlardan izinler alındıktan sonra, kademeli olarak kesilmekte veya derin budama yapılmaktadır.

 

Özellikli ortak yeşil alanlarımız ile ODTÜ Ormanında yer alan ağaçlar, tamamı ile kurumadığı takdirde kesilmemekte, gerektiğinde kuruyan üst dalları budanarak sağlam gövde üzerinden yeniden ve sağlıklı dallanma yapmasına izin verilmektedir.