AĞAÇLANDIRMA ve ÇEVRE DÜZENLEME MÜDÜRLÜĞÜ


Mevzuat

ODTÜ Ormanı, 6831 sayılı TC Orman Kanunu, 2863 Sayılı TC Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 658 / 728 Numaralı İlke Kararları çerçevesinde işletilmektedir.