ODTÜ Ormanı, 6831 sayılı T.C Orman Kanunu, 2863 Sayılı T.C Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 658 / 728 Numaralı İlke Kararları çerçevesinde işletilmektedir.

Ekler;

6831 Sayılı Orman Kanunu

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

658 Nolu İlke Kararı

728 Nolu İlke Kararı