Yeşil alanlarda sürekliliğin sağlanabilmesi için periyodik bakım çalışmalarının uygulanması zorunludur. Özellikle yoğun kullanılan açık yeşil alanlarda birkaç yıl üst üste yeteri kadar bakımın yapılamaması, yer örtücüler, ağaçlar ve çalıların tanınamaz hal almasına veya kurumasına sebep olabilir. Düzenli olarak estetik ve fonksiyonel budamalarının yapılması, toprakta zamanla azalan makro ve mikro bitki besin maddelerinin organik ve inorganik gübrelerle takviye edilmesi, bitkinin ihtiyacı kadar düzenli olarak sulanması ve gerektiğinde yapılacak ilaçlamaların sonucunda yoğun kullanıma dayanıklı mekânların sürekliliği sağlanabilir.

Yerleşke genelindeki yeşil alanlarımızın tekniğine uygun bakımı için  gerekli olan aletler ve makine parkı zaman içerisinde tamamlanmıştır.  Orman budama faaliyetlerimiz neticesinde çıkan dallar talaş makinemizde (brush chipper) iri talaş haline getirilerek yapısal peyzaj  çalışmalarında yeniden değerlendirilmekte, biçilen çimler, toplanan  yapraklar çeşitli işlemlerden sonra organik materyal olarak toprağa  geri verilmektedir.

Yıllık periyodik faaliyetlerimiz;

  • Ağaç, ağaççık ve çalılarda estetik ve fonksiyonel budamalar,
  • Mevsimlik / çok yıllık / iç mekân çiçek üretimi, parterlere dikimi ve bakımı,
  • Yeşil alanların ve refüjlerin sulanması,
  • Makine ile çimlerin biçimi,
  • Makine ile çim, çayır ve kaba otların biçimi,
  • Nakil ağaçların periyodik olarak sulanması, organik ve inorganik gübre verilmesi,
  • Tüm yeşil alanlara kış gübresi (çiftlik gübresi) ve kimyasal gübre verilmesi,
  • Tüm yeşil alanlarda drenaj kontrolü, silindiraj, verti-cut ve tırmık ile havalandırma,
  • Entomolojik ve fitopatolojik bitki zararlılarına karşı kimyasal mücadeledir.