Müdürlüğümüz bitkisel üretim çalışmalarını, İç Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarına dayanıklı cins ve türdeki bitkilerin tohum ve çeliklerini kullanarak, Eymir Gölü ve Merkez fidanlıklarında yürütmektedir. Yapılan düzenli üretim ile yerleşkemizde uzun yıllar kullanabileceğimiz yapraklı ağaç ve çalı fidanı stoku elde edildiğinden üretim çalışmaları asgariye indirilmiştir. Yerleşke yeşil alanları çiçek parterlerinde kullanılan mevsimlik ve çok yıllık çiçeklerin büyük bir kısmı fidanlıklarımızda üretilmektedir.