AĞAÇLANDIRMA ve ÇEVRE DÜZENLEME MÜDÜRLÜĞÜ


Teknik Bilgi

Üniversitenin kuruluşu ile beraber oluşturulan Arazi Değerlendirme ve Ağaçlandırma Müdürlüğü'nün ismi, değişen vizyonu ve genişleyen çalışma alanları nedeniyle 1996 yılında Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Birimimizin çalışma prensibi; 'doğa ile bütünleşik mekânların, kaliteli açık yeşil alanların yaratılması, sahibi olduğumuz en değerli hazinemizin ODTÜ Ormanının korunması, geliştirilmesi, bakımlarının yapılması ve tüm yaptığımız çalışmaların sürekliliğinin sağlanmasıdır'.

 

Birimimizin çalışma alanları 5 gruba ayrılmaktadır;

  

a. Orman bakım ve ağaçlandırma çalışmaları,

b. Yakın çevre peyzaj çalışmaları,

c. Yapısal peyzaj çalışmaları,

d. Yeşil alanlarda periyodik bakım çalışmaları,

e. İç ve dış mekan süs bitkisi ve orman ağacı üretimi